Kullanıcı Sözleşmesi

bu Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır), devicelist sahibi arasındaki ilişkiyi yönetir.bir yandan en iyisi (bundan böyle deviceList veya Administration olarak anılacaktır) ve diğer yandan site kullanıcısı.

deviceList web sitesi bir medya kuruluşu değildir.< / p>

siteyi kullanarak, bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, deviceList Web sitesini kullanmayın!

tarafların hak ve yükümlülükleri

kullanıcı aşağıdaki haklara sahiptir: yönetim şu haklara sahiptir: kullanıcı aşağıdakileri taahhüt eder: yönetim aşağıdakileri taahhüt eder:

tarafların sorumluluğu

Sözleşmenin şartları

bu anlaşma, bu sitenin herhangi bir kullanımı için yürürlüğe girer. Anlaşma, yeni bir sürümü kullanıma sunulduğunda geçerli olmaktan çıkar. İdare, kendi takdirine bağlı olarak bu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar. Yönetim, kullanıcıları Sözleşmedeki değişiklikler hakkında bilgilendirmez.